Fen Edebiyat Fakültesi-Kimya Bölümü

Genel Bilgiler

Kimya Bölümü Akademik Personelinin Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR'ü tebrik ziyareti.

 

KİMYA BÖLÜMÜ

Kimya Bölümü, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 52 öğrenci ile Kimyagerlik öğretimine başlamıştır. Kimya Bölümü; lisans öğrenimini Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Anabilim Dallarında çeşitli temel kimya dersleriyle ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak da Kimya Programı’nda Yüksek Lisans çalışmalarını sürdürmektedir. Bölümde sunulan lisans programı, alanında son gelişmeleri izleyen, çağdaş araştırma-geliştirme çalışmalarına yatkın öğrenciler yetiştirecek şekilde hazırlanmış mesleki bir programdır. Kimya Bölümü'nü bitiren öğrencilere Kimyagerlik (Kimya Lisans) unvanı verilmektedir. Kimya Bölümünün amacı, eğitim-öğretim alanında ders içeriklerini bilimsel çalışmalara bağlı olarak güncelleyerek ve bilimsel faaliyetlerini büyük bir hızla sürdürerek; kaliteli, çağdaş, yeni açılımlara ışık tutan Bilim Adamları ve sanayinin ihtiyaç duyduğu Kimyagerleri yetiştirmektedir.

Kimya eğitimi, yabancı dil ve bilgisayar dersleriyle birlikte teorik dersler, laboratuar uygulamaları ve laboratuar-işletme stajlarını kapsamaktadır. Öğrenciler, eğitimlerinin son yılında seçmeli derslere yönlendirilerek, çeşitli alt dallarda daha özel bilgileri almaları sağlanmaktadır. Dört yıllık eğitim-öğretim yılı sonunda, bu bölümü seçen öğrencilerin, çağdaş bir kimya eğitimi almaları sağlanacak, onların araştırmacı olarak çağdaş kimya bilimine, kimyager olarak da ülkemizin kimya sanayine katkı yapabilecek bilimsel alt yapısı oluşturulacaktır.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma/geliştirme laboratuarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuarlarında, ilaç, boya, gıda, petrol ürünleri, kimyasal madde, metal, temizlik maddeleri, kozmetik, tekstil, tıp, biyokimya ve plastik gibi pek çok endüstriyel alanlarda çalışabilme imkânına sahip olacaktır. Ayrıca kimyagerler, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları yaparak araştırma laboratuarlarında üst düzeyde görev alabilecekleri gibi, üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.